FORGOT YOUR DETAILS?

O nas

Sensem naszej pracy jest dostarczanie przedsiębiorcom usługi leasingowej w bardzo prosty, przejrzysty i niezwykle szybki sposób.

Nasze podejście do biznesu nacechowane jest typowymi zasadami firm technologicznych (FinTech) opiera się na połączeniu know-how i oprogramowania tak, aby:

 • maksymalnie uprościć procesy i obniżyć koszty działalności
 • przez co oferować usługę tańszą niż dostępne alternatywy na rynku
 • a zyski czerpać poprzez efekt skali a nie jednostkową transakcję/klienta.

20 letnie doświadczenie w oferowaniu firmom usług finansowych, poznanie i zastosowanie najlepszych praktyk leasingu oraz najważniejsze - doświadczenie „bycia przedsiębiorcą” - znajduje swoje odzwierciedlenie w naszej działalności.

Jak to działa?

Jako jedyni na rynku Europejskim realizujemy cała procedurę leasingową ON-LINE, wszystkie formalności załatwisz w naszej autorskiej Aplikacji bez dokumentów i zbędnych wymagań w 15 minut bez wychodzenia z biura każdego dnia niezależnie od pory.
Specjalizujemy się w transakcjach 1-30 tyś dokonywanych w e-handlu lub bezpośrednio od dostawców gdy chcesz zapłacić za swoje zakupy leasingiem tak samo wygodnie jak przelewem.

Zobacz jakie to proste:

START

DODAJ ZAKUPY DO KOSZYKA I WYBIERZ LEASELINK W METODACH PŁATNOŚCI

KROK 1

POZNAJ I ZAAKCEPTUJ OFERTĘ LEASINGOWĄ

KROK 2

UZUPEŁNIJ PODSTAWOWE DANE I PRZELEJ 1 PLN TYTUŁEM WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

KROK 3

POZNAJ DECYZJĘ I UMOWĘ LEASINGOWĄ ORAZ PRZELEJ OPŁATĘ POCZĄTKOWĄ

MASZ LEASING :)

KONIEC

Najczęściej zadawane pytania

Leasing jest słowem pochodzącym od angielskiego „lease” oznaczającego dzierżawę/najem. Leasing jako rodzaj umowy ma swój początek w latach pięćdziesiątych, nie gdzie indziej, tylko w USA.

Leasing jest formą finansowania, gdzie na mocy umowy jedna strona, czyli leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu) dobra inwestycyjne. Leasingobiorca w zamian za określone płatności (raty leasingu), otrzymuje prawo użytkowania przedmiotu leasingu i pobierania z tego tytułu pożytków (zarobku). Właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje finansujący (leasingodawca).

Rzeczywistość gospodarcza ukształtowała wiele odmian umów leasingu, które nie poddają się jednej kwalifikacji prawnej i podatkowej. Jest to transakcja w dużej mierze oparta na prawnej zasadzie swobody umów.

Mimo wszystko Polska jest jednym z krajów, który uregulował leasing w Kodeksie Cywilnym:
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Dla celów podatkowych umowa leasingu opisana jest w szerszy sposób, niż powyższa definicja. Zgodnie z prawem podatkowym umową leasingu jest każda inna umowa, gdzie finansujący oddaje w użytkowanie korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, również grunty.

Leasing operacyjny

Jest to najpopularniejszy, najczęściej spotykany rodzaj leasingu. Charakteryzuje się prostotą księgowania i korzyściami podatkowymi. Kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy jest czynsz inicjalny, czyli wpłata początkowa oraz raty leasingowe w całości. Po zakończeniu umowy, która trwa najczęściej od 24 do 60 miesięcy, korzystający ma możliwość wykupić przedmiot, zazwyczaj za jego symboliczną wartość, np.: 1%.

Leasing finansowy

Pod względem podatkowym przypomina bardziej kredyt. Kosztem podatkowym dla korzystającego są odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa rat leasingowych. Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów (w odróżnieniu od operacyjnego, który jest usługą), a co za tym idzie leasingobiorca płaci VAT według stawki, którą objęty jest przedmiot leasingu. Dlatego z leasingu finansowego często korzystają przedsiębiorcy, chcący sfinansować przedmioty objęte niższą stawką VAT, np.: urządzenia medyczne ze stawką VAT 8%

W leasingu operacyjnym kosztem jest zarówno opłata wstępna jak i raty miesięczne w całości. Korzystający natomiast nie amortyzuje środka trwałego, będącego przedmiotem umowy. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się również wartość wykupu o ile nie przekracza 3,5 tys złotych.

Nasza firma specjalizuje się w finansowaniu leasingiem wszelkiego rodzaju urządzenia od sprzętu IT poprzez urządzenia gastronomiczne, budowlane, medyczne i inne aż po rowery.

Do każdego środka trwałego można dokupić oprogramowanie lub akcesoria które również zawarte będą w umowie leasingowej.

Nie leasingujemy pojazdów rejestrowanych.

Niezależnie od przedmiotu zakupu wartość minimalna umowy to 1tyś netto a maksymalna to 30tyś netto.

Okres leasingu jest uzależniony od rodzaju urządzeń i ich stawki amortyzacji. Dla poszczególnych grup prezentuje się on następująco:

 • sprzęt IT – 18-36 miesięcy
 • kopiarki, wyposażenie biura, urządzenia gastronomiczne – 24-48
 • sprzęt fotograficzny – 36 miesięcy
 • telewizory, projektory, technika studyjna – 24-48 miesięcy.

Partnerzy LeaseLink - zarówno e-commerce jak i punkty stacjonarne, a także call centre.

Możesz wybrać leasing w metodach płatności sklepów internetowych będących naszymi Partnerami wówczas automatycznie z koszyka zakupów zostaniesz przekierowany do naszej Aplikacji ON-LINE w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów w ciągu 15 minut.

U naszych Partnerów lub poprzez Call Centre, gdy poprosisz o zapłatę w formie leasingu za realizowane zakupy otrzymasz Link, poprzez który przeniesiesz się do naszej Aplikacji ON-LINE, w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów, w ciągu 15 minut.

Gdy zakupów dokonujesz w Punkcie Stacjonarnym załatwisz wszystko „od ręki” na miejscu oraz odbierzesz zakupy.

Jeśli dostawca nie jest Partnerem Leasing?

Skorzystaj z niezwykle innowacyjnej (jedynej takiej na rynku Europejskim) udostępnionej przez nas opcji WEŹ LEASING TERAZ. Na naszej stronie www.leaselink.pl wprowadzisz wybrane przez Ciebie urządzenie (wklej link do sklepu) wraz z jego ceną oraz swój NIP, adres e-mail, numer tel a otrzymasz specjalny Link poprzez który przeniesiesz się do naszej Aplikacji ON-LINE w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów w ciągu 15 minut niezależnie od dnia oraz pory.

Prezentowane przez nas oferty są kalkulowane automatycznie. Inteligentny system algorytmów dopasowuje wartość przedmiotu oraz jego amortyzację do optymalnego okresu leasingu. Prezentowana oferta jest zawsze skalkulowana w oparciu o najbardziej korzystny finansowo wariant dla Klienta.

Opłata wstępna przyjęta do naszych kalkulacji wynosi 10% i jest możliwa jej zmiana po wejściu do naszej Aplikacji, na dalszym etapie procesowania wniosku lub zgłoszenie takiej potrzeby Opiekunowi Klienta.

Każda potrzeba Klienta dotycząca zmiany opłaty wstępnej lub dłuższego / krótszego okresu umowy leasingowej jest uwzględniana i znajduje swoje potwierdzenie w umowie.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku oraz płatność miesięczną rat (nie narzucamy kwartalnych). Przedstawione przez nas kalkulacje rzetelnie informują Klienta o wszystkich wydatkach związanych z leasingiem. Nie stosujemy również żadnych ukrytych kosztów związanych z promocjami typu otwieranie konta itp.

Umowa leasingowa obliguje Klienta to ubezpieczenia sprzętu na wypadek kradzieży lub zniszczenia, tak aby ryzyka wyżej wymienionych sytuacji nie zwalniały Klienta z wywiązywania się z opłat leasingowych. LeaseLink jednak nie ubezpiecza i nie narzuca swego ubezpieczenia, pozostawiamy Klientom całkowitą dowolność w tym zakresie.

Zdecydowana większość danych wypełnia się automatycznie za Klienta. Nasza Aplikacja zintegrowana jest ze wszelkimi bazami urzędowymi, dzięki temu zarówno w przypadku indywidualnych działalności gospodarczych jak i wszelkiego rodzaju spółek Klient uzupełnia tylko:

 • pesel,
 • numer dowodu osobistego, data i przez kogo wydany
 • adres zameldowania

Nie są wymagane żadne dokumenty. Nie potrzebny jest wniosek leasingowy oraz inne dokumenty rejestrowe i finansowe firmy.

Całość procedury łącznie z otrzymaniem przez Klienta umowy i wpłatą opłat początkowych wynosi 15 minut.

 • wypełnienie wymaganych pół oraz dokonanie opłaty weryfikacyjnej to zaledwie 4 minuty
 • po oczekiwaniu 10 minutowym Klient otrzymuje decyzję i od razu jeśli jest pozytywna dokumenty umowy do akceptacji.
 • akceptacja umowy i dokonanie płatności opłat wstępnych to 1 minuta

Opłata weryfikacyjna 1 zł dokonywana jest szybkim przelewem (pay-by-link) w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.

Poprzez opłatę weryfikacyjną nasza Aplikacja wyklucza fakt podszywania się osób trzecich pod reprezentanta firmy.

Opłata ta jest również potwierdzeniem wyrażenia zgód na weryfikację Klienta w dostępnych bazach informacji kredytowej na podstawie których podejmowana jest decyzja o przyznaniu finansowania.

Opłata weryfikacyjna jest bezzwrotna.

Potwierdzeniem woli zawarcia umowy leasingowej i jej akceptacji przez Klienta jest dokonanie opłat początkowych bezpośrednio z naszej Aplikacji ON-LINE szybkim przelewem (pay-bay-link).

W przypadku odbioru towaru w Puncie Stacjonarnym podpisanie umowy w formie papierowej odbywa się w tymże punkcie bezpośrednio przed wydaniem zakupów.

W przypadku gdy towar dostarczany jest zdalnie, podpisanie umowy odbywa się następnego dnia poprzez złożenie podpisu na papierowej wersji umowy w obecności kuriera.

Niezależnie od sposobu dokonywanych zakupów – Klient otrzyma je tak szybko jakby płacił gotówką.

W punkcie stacjonarnym realizujemy cała procedurę „od ręki“ w 15 minut.

W sklepach internetowych oraz poprzez naszą stronę www.leaselink.pl / WEŹ LEASING TERAZ podpisanie umowy oraz dostawa towaru następuje w ciągu 48 godzin (pod warunkiem dostępności towaru u dostawcy).

Faktury na wszystkie opłaty leasingowe wystawiamy w formie elektronicznej i dostarczamy pocztą e-mail.

Opłaty początkowe fakturowane są w ciągu 10 dni od daty wpływu środków.

Miesięczne opłaty leasingowe wystawiane i przesyłane Klientom są 2 dnia każdego miesiąca z 7 dniowym terminem płatności.

Po uiszczeniu ostatniej opłaty leasingowej Klient otrzyma fakturę, której opłacenie potwierdza nabycie leasingowanego urządzenia.

Tak, oczywiście można przy zachowaniu jednak minimalnych okresów leasingu wskazanych ustawowo:

 • sprzęt IT – 18 miesięcy
 • kopiarki, wyposażenie biura, urządzenia gastronomiczne – 24
 • sprzęt fotograficzny – 36 miesięcy
 • telewizory, projektory, technika studyjna – 24 miesięcy

Dane kontaktowe znajdują się tutaj.

TOP