FORGOT YOUR DETAILS?

Reklamacje

Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).
Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć REKLAMACJĘ, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu (tj. do stanu zgodności z umową).Jej podstawą może być:

1. RĘKOJMIA (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez Ciebie roszczeń od sprzedawcy);

2. GWARANCJA (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu);

W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przysługuje Ci ponadto PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ  PODANIA PRZYCZYNY na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827). To do Ciebie - jako Konsumenta należy wybór podstawy złożenia reklamacji.

RĘKOJMIA Z tytułu rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru.
O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:
• nie ma właściwości, które powinna mieć;
• nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;
• nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;
• jest niekompletna;
• jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument możesz żądać:
• wymiany towaru na nowy;• naprawy towaru;• obniżenia ceny;• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:
• nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;
• kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.
Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją na adres pocztowy: Meblodexul. Berezów 1726-130 Suchedniówz dopiskiem "reklamacja" lub "zwrot"bądź na adres e-mail: biuro@meblodex.pl (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).

W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:• numer zamówienia lub skan dowodu zakupu lub wykazać w inny sposób, że doszło do zakupu;• opis wady;• zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;• w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).

Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.
W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.
Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
W przypadku uznania reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.W przypadku kiedy reklamacja dotyczy tylko części produktów, prosimy o dołączenie kopii rachunku lub paragonu wraz z protokołem reklamacji.
W sytuacji kiedy wartość reklamowanego towaru jest mniejsza od 10 złotych (np. uchwyt), prosimy o kontakt z Działem Reklamacji, który pomoże w szybkim załatwieniu tego typu reklamacji.
DO POBRANIA:wzór protokołu reklamacji
POBIERZ GWARANCJA Niektóre towary oferowane przez sklep Meblodex.pl są objęte GWARANCJĄ PRODUCENTA.
Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść.
To gwarant decyduje zatem o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte produkty.Gwarantem nie musi być sprzedawca – może być nim producent lub dystrybutor.O istnieniu gwarancji będziesz poinformowany najpóźniej w momencie wydania towaru.Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).

WAŻNE:
• zachowaj dowód zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalne opakowanie do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu;
• zapoznaj się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta;
• w przypadku wykrycia wady w produkcie kupionym w naszym sklepie i objętym gwarancją skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej.
Jeżeli masz kłopoty ze znalezieniem adresów punktów serwisowych, prosimy o kontakt z Działem Reklamacji Biuro: (041) 254 30 10 Sprzedaż: 606 674 287 lub biuro@meblodex.pl Obowiązek dostarczenia przedmiotu reklamacjiAby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, sprzedawca musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz podania przyczyn jej powstania.
W związku z tym Ty – jako konsument masz obowiązek dostarczyć zakupiony towar do sprzedawcy.
Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uwzględniona zwrócimy Ci koszt dostarczenia rzeczy.

ZWROT

Jeżeli zakupiony artykuł nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić bez podania przyczyny.
Zobacz jak dokonać zwrotu…Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Meble.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.Jak dokonać zwrotu?
• Poinformuj nas mailowo o tym, że chcesz oddać zakupiony towar . W tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia. (Nie jest to warunek konieczny jednak znacznie przyśpiesza zwrot kosztów transakcji.)• W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz:
• informację pod jaki adres należy odesłać towar,• formularz odstąpienia od umowy, który wypełniony należy odesłać na adres biuro@meblodex.pl  (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).

• Spakuj zwracany towar w sposób odpowiadający właściwościom rzeczy .
Do momentu odbioru przesyłki przez nasz magazyn jesteś właścicielem towaru.

DO POBRANIA:wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

POBIERZ WAŻNE:
• zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach w niej wskazanych (m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb);• przesyłka nie może być nadana za pobraniem.Ty – jako Konsument – ponosisz jednak koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Meble.pl zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy spośród zawartych w ofercie sprzedaży).Pamiętaj o tym, że zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.Zachęcamy Cię również do zapoznania  się z pełną treścią REGULAMINU, umieszczonego na naszej stronie internetowej.W razie pytań dotyczących Twojego zwrotu, napisz do nas na adres biuro@meblodex.pl

biuro: (041) 254 30 10
Sprzedaż: 606 674 287
pon. - pt. w godzinach 9.00 - 15.00

TOP